REQUEST FUNDING - SUBSIDIE AANVRAGEN INNOVATION CALL

Dutch Kidney Foundation - Nierstichting

- Please thoroughly read the Call Info and instructions in the application form before submitting an application in this call.
- Wij vragen u de Call Info en de instructies in het aanvraagformulier aandachtig door te lezen voordat u een aanvraag indient.

Call code

20OI

Deadline

- Call open:  20-12-2019
- Deadline:   01:00h on 28-07-2020

Contact

- Please contact us in case of any questions (research@nierstichting.nl).
- Bij vragen kunt u contact opnemen met ons Secretariaat Zorg & Innovatie (research@nierstichting.nl).

Call Info

- Visit our website for more information about this Call and instructions for grant application via MIDAS.
- Voor meer informatie over deze Call en instructies voor het indienen van een subsidieaanvraag via MIDAS verwijzen wij u naar onze website.