REQUEST FUNDING - SUBSIDIE AANVRAGEN MISSIE+ FULL APPLICATIONS (INVITATION ONLY)

Dutch Kidney Foundation - Nierstichting

- Please thoroughly read the Call Info and instructions in the application form before submitting an application in this call.
- Wij vragen u de Call Info en de instructies in het aanvraagformulier aandachtig door te lezen voordat u een aanvraag indient.

Call code

21OM+

Deadline

- Call open:  01-01-2021
- Deadline:   01:00h on 01-01-2022

Contact

- Please contact us in case of any questions (research@nierstichting.nl).
- Bij vragen kunt u contact opnemen met ons Secretariaat Zorg & Innovatie (research@nierstichting.nl).

Call Info

- This call is invitation only. Applications will only be accepted if you have personally recieved invitation form Dutch Kidney Foundation to submit an application
- Deze call is op uitnodiging. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien u een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen van de Nierstichting om een aanvraag in te dienen.